#0  ErrorHandler::error(256, Błąd połączenia z bazą danych..., /klasy/Database.class.php, 219, Array ([msg] => Błąd połączenia z bazą danych...))
#1  trigger_error(Błąd połączenia z bazą danych..., 256) called at [/klasy/Database.class.php:219]
#2  DatabaseMySQL->error(Błąd połączenia z bazą danych...) called at [/klasy/Database.class.php:185]
#3  DatabaseMySQL->connect() called at [/klasy/aplikacje/AppAbstract.class.php:231]
#4  AppAbstract::init() called at [/klasy/aplikacje/AppDomTechniczny.class.php:47]
#5  App::init() called at [/klasy/aplikacje/AppDomTechniczny.class.php:117]
#6  App::uruchom() called at [/index.php:7]